Ølsgaard, Nicolajsen


 

Hvordan sikres den sundhedsfaglige dokumentation
i en tværfaglig elektronisk patientjournal?
 

  Med støtte fra Århus Universitetshospitals Forskningsinitiativ er dette spørgsmål undersøgt ved et kvantitativt og kvalitativt studie i 2006.

Konklusionen på undersøgelsen danner afsættet til en række anbefalinger til det videre arbejde med strukturering af den sundhedsfaglige dokumentation og arbejdsgangene for dokumentationen i den elektroniske patientjournal.

Anbefalingerne tager udgangspunkt i en tværfaglig dokumentation omkring patientens undersøgelse og behandling.
 

Downloads

Ølsgaard; G, Nicolajsen; L (2006). Hvordan sikres den sundhedsfaglige dokumentation i en tværfaglig elektronisk patientjournal?

Download rapporten som pdf-fil her (457 Kb). Omslag (oversize A3) kan downloades her (105Kb).

 

 

Om os

 

Lisbeth Nicolajsen, konsulent, MI, Arbejdsgange & Logistik, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland.

Ghita Ølsgaard, konsulent, MI, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland.


  Kontakt Information Links
  Email: info@olsgaardnicolajsen.dk

Region Midtjylland, Center for Kvalitetsudvikling

sundhedsITnetværk
Netværk for it-baserede sundhedsydelser
Viden - Rapporter

Region Midtjylland

Sidst opdateret oktober 2008